ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

Social Entrepreneurship

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ: ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຄອບຄົວ

 

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຈະເຂົ້າຮຽນ:

  • ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈດ້ານວຽກ​ງານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ.​
  • ອາ​ຍຸ 18 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ ບໍ່​ຈຳ​ກັດເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ.
  • ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ຢາກ​ເຮັດ​ເປັນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຄອບ​ຄົວ.

ຈຸດປະສົງ:

  • ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ຫລື​ຂະ​ໜາດ​ຄອບ​ຄົວ​ແບບ​ມີ​ການ​ວ່າງ​ແຜນ​ການ​ລົງ​ທືນ ແລະ ແຜນ​ການ​ຕະ​ຫລາດ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້.

ກຳນົດເວລາຮຽນ:

  • ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ 3 ຄັ້ງ, ຄັ້ງ​ລະ 4-5 ວັນ, ວັນ​ລະ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ
  • ການ​ຮຽນ​ໝົດ ຫຼັກສູດ 112 ຊົ່ວ​ໂມງ

ລາຍການຮຽນ:

ຫົວ​ຂໍ້​ ເວ​ລາ​ທັງ​ໝົດ ​ທິດ​ສະ​ດີ/​ຊົ່ວ​ໂມງ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ/ຊົ່​ວ​ໂມງ
ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ທຸ​ລະ​ກິດ 12 6 6
ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຕັກ​ນິກ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ອາ​ຊີບ 24 8 16
ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຂອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ 10 4 6
ການ​ວ່າງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ລົງ​ທືນ ແລະ ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ທຸ​ລະ​ກິດ 14 6 8
ການ​ຕະ​ຫລາດ ແລະ ການ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່ 18 6 12
ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ(ຄົນ, ເງີນ, ງານ) 24 8 16
ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສັງ​ຄົມ 10 4 6
ລວມ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຮຽນ: 112 42 70