ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

Community Dialogue and Participatory Community Education

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ: ການສົນທະນາແລະ ການສຶກສາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຈະເຂົ້າຮຽນ:

  • ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈໃນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ
  • ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ທັກ​ສະ​ການ​ສື່​ສານ​,ໂຄ​ສະ​ນາ​ ແລະ​ສຶກ​ສາ​ຊຸມ​ຊົນ.​
  • ບໍ​ຈຳ​ກັດ​ອາ​ຍຸ, ເພດ ຫລື ລະ​ດັບ​ການ​ສຶກ​ສາ.

ຈຸດປະສົງ:

  • ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກອນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ,ລະ​ດົມ​ຊຸມ​ຊົນ ແລະ ສຶກ​ສາ​ວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​ຂອງ​ແຕ່​ລ​ະ​ທ້ອງ​ຖີ່ນ​ທີ​ເນັ້ນ​ການ​ຝຶກ​ທັກ​ສະ ແລະ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັບ​ຊາວ​ບ້ານ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ກຳນົດເວລາຮຽນ:

  • ຮຽນ​ລະບົບ ຊຸດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ 4 ຄັ້ງ, ຄັ້ງ​ລະ 4 ວັນ, ວັນ​ລະ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ
  • ການ​ຮຽນ​ໝົດ ຫຼັກສູດ 128 ຊົ່ວ​ໂມງ

ລາຍການ​ຮຽນ:

ຫົວ​ຂໍ້​ ເວ​ລາ​ທັງ​ໝົດ ​ທິດ​ສະ​ດີ/​ຊົ່ວ​ໂມງ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ/ຊົ່​ວ​ໂມງ
ການ​ຕັ້ງ​ສະ​ຕິ, ສະມາທິ​ພາວະນາ 13 3 10
ຄວາມ​ໝາຍ​ແລະ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ 12 4 8
​ຫລັກ​ການ​ຂອງ​ການ​ລະ​ດົມ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ 10 4 6
ການ​ສຳ​ຫລວດ​ຂໍ້​ມູນ(ການ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນ,ການ​ສ້າງ​ແບບ​ສອບ​ຖາມ.,) 21 5 16
ການ​ສະ​ທ້ອນ​ຄືນ ແລະ ການກວດ​ສອບ​ຂໍ້​ມູນ(ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ) 12 4 8
ເຕັກ​ນິກການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ 12 4 8
​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສະ​ພາບ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ 12 4 8
ທັກ​ສະ​ການ​ເປັນ​ນັກ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ​ແບບ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ 16 4 12
ເຄື່ອງ​ມື​ໃນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ ແລະ ສຶກ​ສາ​ຊຸມ​ຊົນ 11 3 8
ການ​ຕິດ​ຕາມ​-ຊຸກ​ຍູ້​ວຽກ​ງານ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຊຸມຊົນ 9 3 6
ລວມຊົ່ວໂມງຮຽນ: 128 38 90