ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ວີທີການການສະໝັກ ການສະໝັກແມ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ 3 ທາງເລືອກຄື: 1) ສາມາດດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່  >>ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໝັກ<< 2) ລົງທະບຽນອອນໄລ ໄດ້ທີ່: >>ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອລົງທະບຽນອອນລາຍ<< 3) ອັດຄິບວິດີໂອແນະນຳຕົວເອງ ແລະ ອີງໃສ່ຕອບຄຳຖາມ ແບບຟອມສະໝັກ (ບໍ່ເກີນ 2 ນາທີ) ແລ້ວສົ່ງມາທີ່ […]

Read more

ຕຳແໜ່ງ/Position:  InYouth Project Coordinator ບ່ອນປະຈຳການ/Office base:  Vientiane ໄລຍະສັນຍາ/contract period:  20 months Application Deadline:  August 8, 2019 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ/Background (RDA and project) The […]

Read more

ຕຳແໜ່ງ/Position:  InYouth Project Coordinator ບ່ອນປະຈຳການ/Office base:  Vientiane ໄລຍະສັນຍາ/contract period:  20 months Application Deadline:  May 8, 2019 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ/Background (RDA and project) The […]

Read more