ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊົນ (CDA) ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ເມືອງໃໝ່ ແລະ ເມືອງ ສໍາພັນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຕ້ອງການຮັບຈໍານວນ: 04 ຄົນ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ (RDA) ຮ່ວມກັບອົງການແຄສາກົນປະຈໍາລາວ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ) ກໍາລັງເປີດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊົນ ຂອງ ໂຄງການ “ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອຄໍ້າ ປະກັນສະບຽງອາຫານ […]

Read more

2017 Youth Volunteer

ດາວໂຫລດໃບສະໝັກເລີຍ >> ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດ <<

Read more