ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

ດາວໂຫລດໃບສະໝັກເລີຍ >>ຄິກທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດ << ສົ່ງແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ FB Page: ນັກພັດທະນາຊຸມຊົນ”ແບບຍືນຍົງ” ຫຼື ທາງອີເມວໄດ້ທີ່ :Bounmany@rda.org.la ແລະ kaek.padetc@gmail.com ຂັ້ນຕອນໃນການຮັບສະໝັກ  ຂຽນແບບຟອມອາສາສະໝັກ  ຄັດເລືອກແບບຟອມຜ່ານເຂົ້າສຳພາດ  ສຳພາດຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ  ແຈ້ງຜົນຂອງການສຳພາດ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ  ອາຍຸ 18-25 ປີ  ໄວໜຸ່ມຈົບມໍ7 […]

Read more

ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊົນ (CDA) ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ເມືອງໃໝ່ ແລະ ເມືອງ ສໍາພັນ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຕ້ອງການຮັບຈໍານວນ: 04 ຄົນ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ (RDA) ຮ່ວມກັບອົງການແຄສາກົນປະຈໍາລາວ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ) ກໍາລັງເປີດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານໃນຕໍາແໜ່ງຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຊຸມຊົນ ຂອງ ໂຄງການ “ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອຄໍ້າ ປະກັນສະບຽງອາຫານ […]

Read more

ດາວໂຫລດໃບສະໝັກເລີຍ >>ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດ<< ແລະ ສາມາດສົ່ງໃບສະໝັກຕາມທີ່ຢູ່ອີເມວ bounmany@rda.org.la

Read more