ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

Environment and Lao Culture Summer Camp

ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫລື RDA ຈະໄດ້ຈັດຄ້າຍພັກແລ້ງໃນຫົວຂໍ້ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ ໃນວັນທີ 31ກໍລະກົດ ຫາ 2ສິງຫາ 2015 ນີ້ (3ວັນ 2ຄືນ) ທີ່ ສູນປັນຍານິເວດ ບ້ານຊຳເກດ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຄ້າຍນີ້ຈັດສຳລັບນ້ອງນັກຮຽນມໍຕົ້ນ ແລະ ມໍປາຍທຸກຄົນ. ສົນໃຈຕິດຕໍ່ຕາມລາຍລະອຽດໃນໂປສເຕີຂອງພວກເຮົາໄດ້ ຫລື ສະເໜີມາທາງເຟສບຸກນີ້ກໍ່ໄດ້. RDA would like to announcement for all interested joining us on Summer Camp! for high school students. This camp students will learn about environment and Lao culture. Date 31 July – 2 August 2015 at PanYaNiVej center Ban Xamket, Xaythany District, Vientiane Capital.