ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

Rural Development Agency

Our Vision

A model agency that inspires and empowers rural communities

Our Mission

Facilitating a holistic self-sustaining capacity strengthening and quality services provision in community education, environment and livelihoods for a healthy and prosperous people of Laos.

Services / Training

Latest News

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ : ຫົວຫນ້າທີມໄວໜຸ່ມ (Youth Leader Officer)

ຕຳແໜ່ງ :                ຫົວໜ້າທີມໄວໜຸ່ມ ຫຼື Youth Leader Officer ບ່ອນປະຈຳການ :    ຫ້ອງການໃຫຍ່ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄລຍະສັນຍາ :      […]

Read more

Vacancy Announcement InYouth Project Coordinator

ຕຳແໜ່ງ/Position:  InYouth Project Coordinator ບ່ອນປະຈຳການ/Office base:  Vientiane ໄລຍະສັນຍາ/contract period:  20 months Application Deadline:  May 8, 2019 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ/Background (RDA and project) The […]

Read more