ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ

RURAL DEVELOPMENT AGENCY

Rural Development Agency

Our Vision

A model agency that inspires and empowers rural communities

Our Mission

Facilitating a holistic self-sustaining capacity strengthening and quality services provision in community education, environment and livelihoods for a healthy and prosperous people of Laos.

Services / Training

Latest News

Vacancy Announcement InYouth Project Coordinator

ຕຳແໜ່ງ/Position:  InYouth Project Coordinator ບ່ອນປະຈຳການ/Office base:  Vientiane ໄລຍະສັນຍາ/contract period:  20 months Application Deadline:  May 8, 2019 ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ/Background (RDA and project) The […]

Read more

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນ!!! ຕໍາແໜ່ງ: ບໍລິຫານ – ການເງິນ

ຕຳແໜ່ງ:                ບໍລິຫານ-ການເງິນ ບ່ອນປະຈຳການ:     ຫ້ອງການໃຫຍ່ ສູນພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄລຍະສັນຍາ:            1 ປີ ແລະ […]

Read more